Baanreglement, clubgebouw en afhangsysteem

Baanreglement
Tenniscomplex, tennisbanen, clubgebouw en verlichting.

De tennisbanen zijn geopend van 08.00 tot 23.00 uur.

De tennisbanen zijn toegankelijk voor alle leden, tenzij er les gegeven wordt of de banen door het bestuur van ZTV zijn gereserveerd voor onderhoud, competitie, toernooien, kampioenschappen, enzovoorts. Deze gereserveerde uren worden aangegeven op het afhangbord.

Bij slecht weer en slechte baantoestand heeft het bestuur of de baanbeheerder het recht het tenniscomplex te sluiten.

Op sneeuw en bij dooien na vorst mag er niet op de banen getennist worden.
Leden en gastspelers zijn verplicht de accommodatie netjes te onderhouden en achter te laten. Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk aan het bestuur of de baanbeheerder gemeld te worden.

Iedereen is verantwoordelijk voor eigen kleiding en sportartikelen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of stuk gemaakt eigendommen van leden en gastspelers.
Schade, moedwillig door leden of gastspelers veroorzaakt, wordt door het bestuur verhaald op de betreffende leden of gastspelers.

Op de tennisbanen zijn tennisschoenen of gelijkwaardig schoeisel met geschikt profiel verplicht.

Alvorens te gaan tennissen worden leden en gastspelers geacht het baanreglement gelezen te hebben, te kennen en er zich aan te houden.
De baanverlichting mag uiterlijk tot 23.00 uur branden; uitgezonderd hierop zijn toernooien en wedstrijden.

Voor iedere lamp van de baanverlichting is er één schakelaar (achter de bar in de hoek, rechts naast de grote koelkast). Bij het inschakelen van een lamp van de baanverlichting dient men 15 seconden te wachten voordat men de volgende lamp inschakelt.
Bij het uitschakelen van de baanverlichting dient men 15 minuten te wachten voordat de baanverlichting weer opnieuw ingeschakeld wordt. De lampen van de baanverlichting moeten kunnen afkoelen.

Vergeet niet alle verlichting en verwarming uit te schakelen bij het verlaten van het tenniscomplex en het clubgebouw. Vooral de verwarming blijft soms onnodig branden; dit is slecht voor het milieu en kost ZTV onnodig veel geld.

 

Tennislessen, competities en toernooien hebben altijd voorrang op het reguliere tennis.

 

Baanonderhoud
De tennisbanen worden 1 of 2 maal per week gesleept. Van iedereen wordt verwacht dat zij helpen bij het schoonhouden van de tennisbanen. Wanneer je afval of rommel ziet liggen, ruim het dan op en gooi het weg in de afvalemmers en -bakken. Voor plastic afval is een speciale bak.

1 maal per jaar wordt de bovenlaag van de tennisbanen professioneel gereinigd en indien nodig voorzien van extra zand.

Het baanonderhoud wordt verricht door Laurens Klein Goldewijk en Willem Rouwhorst. Zij zorgen ook voor het controleren en bijhouden van de accommodatie buiten en het herstellen van mankementen.

 

Clubgebouw en kleedkamers
Het clubgebouw is  toegankelijk met behulp van een cijferslot; de code is aan alle leden bekend gemaakt.

Zorg bij vertrek dat alle ramen en deuren afgesloten zijn!

Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zuinig is op het clubgebouw, kleedkamers en alle spullen. Wees daarom zo netjes mogelijk. Als spelmateriaal gebruikt is, dan dient dit weer opgeruimd te worden.

Wanneer iets gedronken is, dan moet afgerekend worden en ook kopjes, glazen e.d. schoon gemaakt te worden. Wij vertrouwen erop dat alles eerlijk afgerekend wordt, volgens de prijslijst die achter de bar naast de koelkast hangt. Wanneer je vergeten bent om geld mee te nemen of niet voldoende geld bij je hebt, dan kun je bij uitzondering een briefje schrijven met daarop het bedrag dat ZTV van je tegoed heeft. Dit briefje dien je in het geldkistje in de koelkast te doen.

Aan de deur van de koelkast hangt een cijferslot. De code hiervan wordt alleen aan volwassenen bekend gemaakt. In de grote koelkast liggen de sleutels van de andere koelkast onder de bar en van de opbergruimte.

Ruim papier en afval op. Voor plastic afval staat buiten een speciale bak.

 

Speelsterkte
Op het ledenpasje is de speelsterkte weergegeven met de cijfers 1 t/m 9. 1 is het beste (de Top 100 van Nederland) en 9 is voor beginners. Na een paar jaar krijgen beginnen automatisch speelsterkte 8.

Men kan verschillende speelsterktes hebben voor het enkelspel en voor het dubbelspel. Dit staat op het ledenpasje.

Men kan een hogere of lagere speelsterkte krijgen door:

  • toernooien te spelen
  • competitie te spelen
  • op aanwijzing van de Technische Commissie of mensen van de KNLTB

Meer informatie over speelsterkte is te vinden op de website van de KNLTB; www.knltb.nl

Geen lid, toch willen tennissen?
Geen lid van ZTV en toch willen tennissen? Dat kan!

Voor mensen die geen lid zijn van onze vereniging en toch (een keer) willen tennissen hebben wij de volgende mogelijkheid:

  • U meldt zich aan bij een van onze bestuursleden; zie onze website bij Contactgegevens.
  • De kosten bedragen 2,50 euro per persoon per uur. Deze kosten kunt u afdragen aan een van de bestuursleden.

Deze mogelijkheid is ook heel goed bruikbaar wanneer u uw familieleden, vrienden of collega's kennis wilt laten maken met het tennissen en met onze vereniging. Vooral gedurende het weekeinde is er voldoende ruimte op onze banen om hiervan gebruik te maken.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de baanbeheerder.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 544 352 080

Zieuwentse Tennis Vereniging

Werenfriedstraat 30A
7136 LZ Zieuwent